Sau 8 năm tổ chức, năm 2016, cuộc thi ViOlympic lần đầu tiên được mở rộng quy mô ở tầm quốc tế với tên gọi Global ViOlympic, được tiến hành song song, độc lập với ViOlympic quốc gia, giúp học sinh Việt Nam lần đầu tiên được tham gia thi đấu giải Toán trực tuyến với học sinh các nước khác trên thế giới.

Cuộc thi Global ViOlympic gồm có 3 vòng: vòng Tự luyện, vòng Quốc gia và vòng Quốc tế. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Toán trực tuyến quốc tế Global ViOlympic sẽ được tổ chức vào tháng 5-2016.

H.T.