Trong đó, lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là 4.363.471 lượt người; khách đến vì công việc là 1.210.928 lượt người; khách đến thăm thân là 1.237.187 lượt người; khách đến vì các mục đích khác là 405.423 lượt người.

Trong 11 tháng đầu năm 2014, đa số các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể như: thị trường Hồng Kông tăng 61,2%, Đức tăng 51,3%, Nga tăng 25,2%, Tây Ban Nha tăng 22,6%; Campuchia tăng 18,2%; Italy tăng 12,9%; Lào tăng 12,9%; Hàn Quốc tăng 12,0%...

Trân Trân