Năm 2015, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón từ 3,1-3,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch chiếm từ 56 - 57% GDP của toàn tỉnh, tăng 17% so với năm 2014.

Thừa Thiên - Huế tập trung đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; nâng cao chất lượng các tour du lịch cộng đồng như: tour làng gốm truyền thống ở Phước Tích; tour du lịch cộng đồng ở Cầu Ngói Thanh Toàn; du lịch tiểu vùng sông Mê Công tại A Lưới; tour du lịch làng nghề ở Quảng Điền và phát triển mới nhiều tour du lịch vùng đầm phá…

Năm 2014, Thừa Thiên - Huế đón hơn 2,9 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm ngoái...

PV