Dự kiến sẽ có khoảng 260 đại biểu quốc tế và Việt Nam là các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội hàng đầu quốc tế trên lĩnh vực y tế, phát triển và quyền con người tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ trao đổi những nội dung: rào cản trong công tác chăm sóc sức khỏe và phát triển; cơ sở lý luận, thông tin và các kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng về sức khỏe, nhân đạo và phát triển đang đe dọa hàng tỷ người trong nhóm xã hội dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ, trẻ em, người nghèo; những thảm họa liên quan đến thay đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và tài chính toàn cầu, các dịch bệnh, nhất là bệnh AIDS ... đang làm tăng thêm gánh nặng lên vai các Chính phủ, các ngành, nhất là ngành Y tế, cộng đồng và người dân.

Đây là những thách thức lớn đối với việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Hội thảo sẽ bao gồm phiên toàn thể nhằm chia sẻ thông tin của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam; Các phiên họp "vệ tinh" đi sâu phân tích các chủ đề riêng biệt; các phiên chủ đề kết nối sẽ nghiên cứu các chủ đề mang tính liên ngành

PV-TTXVN