Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì và điều hành hội nghị. Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: Đối phó với thách thức toàn cầu, nhằm mục tiêu tăng cường sự hợp tác ASEAN trong việc đối phó với biến đổi khí hậu ở cấp toàn cầu và khu vực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ASEAN về quản lý thiên tai, ứng phó khẩn cấp và hợp tác về vấn đề dịch bệnh...

Đồng thời, thúc đẩy phát triển phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em ASEAN, hướng tới việc xây dựng các chương trình và thực hiện các kế hoạch phát triển phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em, lực lượng chiếm 50% dân số ASEAN.

Tại hội nghị lần này, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN sẽ chính thức ra mắt Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN đã được Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phúc lợi và phát triển xã hội phê duyệt vào phiên họp đầu tiên của Ủy ban này

Thu Uyên