Sau khi nghe đồng chí Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ báo cáo tình hình, công tác đảm bảo an ninh vùng Tây Nam Bộ từ đầu năm 2010 đến nay; đồng chí Ksor Phước đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trên các mặt công tác, đồng thời đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh-trật tự của CBCS Cục An ninh Tây Nam Bộ thời gian qua.

Đồng chí Ksor Phước cũng nhắc nhở CBCS Cục An ninh Tây Nam Bộ bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh - trật tự, cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng của địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, nhất là chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách về đất đai, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số... góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh-trật tự trong tình hình mới.

Đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Trung tướng Trần Đại Quang làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an chân thành cảm ơn đồng chí Ksor Phước và các đồng chí trong Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã quan tâm dành thời gian đến thăm, làm việc và động viên cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Tây Nam Bộ; đồng thời yêu cầu CBCS Cục An ninh Tây Nam Bộ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại thiếu sót, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình, kế hoạch công tác đề ra

Phương Nam