Đây là sự kiện hội chợ việc làm lần thứ hai do Đại sứ Đan Mạch tổ chức. Năm ngoái, hội chợ việc làm đã diễn ra thành công. Năm nay, số lượng sinh viên sẽ tham gia chương trình đông gấp đôi so với năm ngoái (hơn 60 bạn). Chương trình Hội chợ việc làm  này giúp “mai mối” các sinh viên với các công ty Đan Mạch tại Việt Nam đang tìm kiếm nhân sự chất lượng cao.

H.Chi