Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tham gia đồng tài trợ Chương trình Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP) giai đoạn II.

Chương trình Đa dạng Sinh học Rừng với tổng ngân sách 4,5 triệu euro do Chính phủ Đức hỗ trợ không hoàn lại, có mục tiêu thiết lập các điều kiện tiên quyết nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng ở cấp Trung ương, góp phần thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh, sẽ được thực hiện từ 2015-2018.

Chương trình ICMP giai đoạn II có mục tiêu là nâng cao năng lực thể chế, tài chính và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Chương trình sẽ được thực hiện tại An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng đến tháng 8/2017 với tổng ngân sách 8,8 triệu euro, trong đó, Chính phủ Đức tài trợ 4,5 triệu euro, Chính phủ Australia tài trợ 3,5 triệu euro.

V.H.