Mục tiêu đặt ra là hỗ trợ hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt khu vực này xây dựng nhà ở phòng, tránh để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đối tượng áp dụng là hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 09 (2011) và hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 có trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý tại thời điểm quyết định này có hiệu lực và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 2 năm.

Chưa có nhà ở kiên cố và không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định số 22 (2013) hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ sẽ là từ 12 – 16 triệu đồng/ hộ cộng với cho vay tối thiểu 15 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm. Quyết định sẽ được thực hiện trong 3 năm từ nay tới 2016

V.H.