Tại cuộc vận động đã ủng hộ 1,5 lít máu. Ngoài ra các thành viên đã ủng hộ 2 bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn bị bệnh ung thư máu đang được điều trị tại Viện Huyết học truyền máu TW gần 20 triệu triệu đồng.

Sau khi trao quà từ thiện cho đại diện 2 bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn, ông Tôn Tích Phương – TGĐ Công ty CP Công nghệ Quang Dũng miền Bắc cho biết, đây là việc làm thường xuyên với ý nghĩa giúp đỡ người nghèo của cán bộ và nhân viên công ty. QD.TEK, hy vọng rằng mỗi nghĩa cử của mình sẽ là thêm một giọt máu, một bát cơm... giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội

PV