Trong 2 ngày 1 và 2/8, lực lượng Trạm Kiểm lâm Bến Quan và BQLDA rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã phối hợp, bắt giữ gần 30m3 gỗ quy tròn tại khu vực rừng thuộc Bản 4, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. 

Tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đang ngày càng trở nên rất nóng; năm 2015, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 32 vụ khai thác, vận chuyển gỗ rừng trái phép với hơn 150m3 gỗ quy tròn; từ đầu năm 2016 đến nay, các lực lượng đã bắt giữ tới 23 vụ với hơn 120m3 gỗ quy tròn, chủ yếu được tập kết, vận chuyển trái phép trên địa bàn các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô của huyện Vĩnh Linh.
Rừng tự nhiên phòng hộ ở Vĩnh Linh bị chặt phá dữ dội, được các lực lượng chức năng thu gom, vận chuyển từ rừng về các nơi tập kết chờ xử lý
Thanh bình