Cụ thể, có 22 bài thi môn Văn tăng 0,25 điểm sau khi chấm phúc khảo; 2 bài thi môn Tiếng Anh tăng lần lượt 3,6 điểm và 2,4 điểm do thí sinh tô nhầm mã đề thi và 1 bài thi môn Văn tăng 0,75 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm. 

Trước đó, Sở GD và ĐT tỉnh Bình Phước cũng đã khẳng định, trong Kết luận Thanh tra chấm thi kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 ngày 20-7-2018 cho thấy, các bước thực hiện trong chấm thi kỳ thi THPT Quốc Gia đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn và đúng quy chế của Bộ GD và ĐT. 

Cũng theo thống kê của Sở GD và ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bình Phước có 9.603 thí sinh đậu tốt nghiệp trên tổng số 9.778 thí sinh dự thi, đạt 98,21%.

Nhiều bài thi tăng điểm sau chấm phúc khảo

Ông Hồ Trọng Đường, Phó giám đốc sở GD và ĐT tỉnh Bình Phước, cho biết thêm: Đã đề nghị các đơn vị có thí sinh phúc khảo bài thi thông báo kết quả điểm thi  chính thức cho thí sinh; tổ chức in giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp tạm thời cho những thí sinh đạt tốt nghiệp (trong trường hợp có thay đổi kết quả điểm thi phúc khảo). Đồng thời cử người về sở GD và ĐT nhận giấy chứng nhận kết quả thi đối với những thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo trước ngày 30-7-2018.

Đức Trung