Trước đó, ngày 20/5, khi đang đánh bắt tại vị trí 16,32 độ vĩ bắc, 110,28 độ kinh đông (thuộc vùng biển Hoàng Sa, Đà Nẵng), tàu cá QT 91045 bị hỏng máy, ngư dân trên tàu không tự khắc phục được và thả trôi tự do trên biển. Thuyền trưởng tàu đã thông báo về Đài Thông tin duyên hải Việt Nam để được trợ giúp.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu HQ 951 tiếp cận để cứu giúp ngư dân bị nạn.

Thân Lai