Dự án này nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động hiệu quả của hệ thống hải quan điện tử mới có tên là VNACCS/VCIS, và là Dự án tiếp nối cho “Dự án Thúc đẩy hải quan điện tử tại Việt Nam” sẽ khép lại vào cuối tháng này. 

Được biết, từ khi đưa vào vận hành vào tháng 4/2014, VNACCS/VCIS đã hoạt động ổn định và góp phần tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam. Xấp xỉ 99% số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã được thực hiện thông qua VNACCS. 

Một cuộc khảo sát do Tổng cục Hải quan kết hợp với VCCI tiến hành đã chứng minh thời gian thông quan nhập khẩu và xuất khẩu trung bình đã giảm xuống 18% và 58% so với năm trước, giúp tiết kiệm chi phí trong thương mại quốc tế đối với doanh nghiệp.

V.H.