Điện lực Hải Phòng nâng cấp thiết bị truyền tải hạn chế thấp nhất việc cắt điện mùa hè.

Dĩ nhiên là phải cắt điện luân phiên theo kiểu tuần tự hoặc có tính toán mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, do cấu trúc mạng lưới, sự phân bố quy hoạch giữa sản xuất và dân cư còn rất nhiều tồn tại bất hợp lý, việc cắt điện luân phiên hầu như không đạt được sự chia sẻ nỗi khổ thiếu điện công bằng giữa các khu vực bức xúc trong dư luận, sản xuất đình đốn.

Ông Lê Ngọc Thiệp dẫn chứng, muốn có được kết quả hạn chế thấp nhất việc cắt điện, ngoài những công việc thường xuyên trong chuỗi thao tác nghiệp vụ, mỗi ngày Điện lực Hải Phòng phải huy động thêm ít nhất 200 CBNV thường xuyên ứng trực, vừa kiểm tra an toàn lưới điện, vừa theo dõi chỉ số định mức điện trong ngày, đôn đốc, nhắc nhở, hướng ý thức sử dụng điện tiết kiệm của khách hàng thành phản xạ thường xuyên.

Nghĩa là lý thuyết phải đi đôi với thực hành, biện pháp phải gắn liền với hiệu quả. Trong khi đó, các cai điện chỉ muốn tiết kiệm chi phí của chính mình, lưới điện nông thôn thường được đầu tư ở cấp thấp, ít thường xuyên duy tu bảo dưỡng, thay thế mới nên hệ số an toàn không cao, tỷ lệ tổn thất điện năng lớn, quá tải khi nhu cầu sử dụng điện tăng

Lê Minh Triết