Lãnh đạo Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cũng cho hay, bệnh viện vừa cử một nhóm bác sĩ tham gia tập huấn về điều trị bệnh teo cơ delta do Bộ Y tế tổ chức và có thể phẫu thuật ngay cho các bệnh nhân trong tuần tới

D.H.