Theo đó, với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của thành phố, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành chức năng và UBND các quận, huyện liên quan, thống nhất đề xuất giải quyết theo đúng quy định, báo cáo UBND TP trước ngày 15-12.

Đối với các công trình sai phạm về trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện, thị xã, theo báo cáo của Sở Xây dựng tính đến ngày 30-10 đã giảm từ 198 trường hợp xuống còn 154 trường hợp vi phạm.

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn nơi có công trình vi phạm, phối hợp các phòng, ban chuyên môn tập trung lực lượng xử lý dứt điểm đối với 154 trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn.

N.Y