Trong giai đoạn 1, sẽ trang bị toàn bộ thiết bị phát hành thẻ cho 2 điểm trung chuyển Long Biên và Cầu Giấy; trang bị thiết bị gia hạn thẻ cho 42 điểm bán vé tháng trên toàn mạng; lựa chọn 1 tuyến buýt (dự kiến tuyến 06) để lắp đặt đầu đọc thẻ gắn cố định trên xe để kiểm soát vé; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý…

Nguồn vốn thực hiện giai đoạn 1 ước tính trên 1,5 triệu USD - tương đương hơn 32 tỷ đồng, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ không hoàn lại

N.Y.