Nguyên nhân của đề xuất này là do Hà Nội mở rộng đang có đà tăng nhanh về dân số và phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, muốn giải quyết bài toán giao thông cần cả những "giải pháp căn cơ, lâu dài" đan xen với "một số biện pháp cấp bách, tình thế"…

Cùng với đó, việc tổ chức phân làn cho các phương tiện vẫn tiếp tục được thực hiện. Trước mắt để tách dòng phương tiện trên các tuyến đường chính có lưu lượng tham gia giao thông cao, tiến tới phân làn trên tất cả các tuyến đường có đủ điều kiện…

T. Huyền