Địa điểm tổ chức Tết trồng cây là nơi có không gian thoáng, trồng được nhiều cây và thuận lợi cho người dân chăm sóc, bảo vệ sau khi trồng. 

Về chủng loại cây, đối với cây trồng rừng, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ yêu cầu các quận, huyện trồng các loại như: Thông, keo, lát hoa, sấu, trám, sao đen, de, mỡ, chiêu liêu… Cây bóng mát gồm: Muồng, sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, sữa, bàng lá nhỏ và cây ăn quả gồm: bưởi, nhãn, cam, xoài, táo…

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. 

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. 

NY