UBND TP Hà Nội vừa đổi tên Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông thuộc Công an TP thành Trung tâm Điều khiển giao thông thuộc Công an TP. Tại Quyết định 6813/QĐ-UBND, UBND TP giao Công an TP là đơn vị quản lý vận hành khai thác hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống camera và hệ thống các thiết bị ngoại vi khác.

Trong khi đó, Sở GTVT là cơ quan quản lý nhà nước về đặt hàng công tác duy tu, bảo trì hệ thống điều khiển giao thông trên địa bàn TP Hà Nội; chủ trì phối hợp với Công an TP tổ chức tiếp nhận, bàn giao hệ thống đèn tín hiệu giao thông làm cơ sở để tổ chức đặt hàng, duy tu, duy trì năm 2015... 

Đến hết tháng 12/2014, dự kiến có 450 camera được lắp tại một số nút giao thông ở 4 quận nội thành của Hà Nội phục vụ công tác điều hành giao thông cũng như “phạt nguội”.

N.Yến