Hiện Tp Hà Nội mới có một bệnh viện thận, trong khi nhu cầu của nhân dân rất lớn. Tuy nhiên, mặc dù thành phố sẵn sàng cấp 2 ha đất tại Hà Đông cho Tập đoàn vào đầu tư, nhưng để thành lập một trung tâm lọc thận đòi hỏi phải đầu tư rất lớn và thời gian dài. Vì vậy, khi hợp tác các đơn vị cần tính toán phương án khả thi, có thể trước mắt liên doanh, liên kết, dựa trên nền tảng các bệnh viện để kịp thời phục vụ nhân dân. Mặc dù kinh doanh phải tính đến yếu tố lợi nhuận, nhưng ở lĩnh vực này thành phố chú trọng ưu tiên cho những dự án phục vụ dân sinh.

Được biết, Tập đoàn Bbraun hiện đang sản xuất nhiều mặt hàng thiết bị y tế, có hàng trăm trung tâm lọc thận trên thế giới, trong đó ở châu Á có 50 trung tâm. Thời gian qua tập đoàn đã đầu tư sản xuất trên địa bàn Hà Nội, thu hút nhiều lao động trên địa bàn, trong giai đoạn 2 dự kiến đầu tư thêm 100 triệu USD ở khu công nghiệp Thanh Oai, giải quyết việc làm trên 2.500 lao động

Hải Châu