Theo đó, một số công trình sẽ được điều chỉnh diện tích là Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (10ha), Bảo tàng Lịch sử quân sự (10ha), Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại quốc tế (25 - 30ha), đất cơ quan và các trạm xử lý nước thải 30ha.

Theo đề án Vùng Thủ đô do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng, thì vùng Thủ đô được xác đinh gồm Hà Nội và 7 tỉnh lân cận là Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam với tổng diện tích tự nhiên hơn 13.000km2, bằng 87% vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với số dân hơn 12 triệu người.

Vùng Thủ đô sẽ phát triển theo 2 trục: Trục kinh tế đô thị quốc tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trục đô thị quốc gia là vùng Tây Bắc và vùng đô thị duyên hải. Trong đó, vùng đô thị hạt nhân sẽ là Thủ đô Hà Nội được phát triển thành trung tâm kinh tế, chính trị hiện đại. Vùng đối trọng phía Tây Thủ đô sẽ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Vùng Bắc - Đông Bắc sẽ hình thành vùng công nghiệp và đô thị. Vùng phía Đông phát triển các ngành dịch vụ, chế biến nông sản.

Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô cũng sẽ được tính trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển mọi mặt của Hà Nội với quy mô dân số lớn gấp nhiều lần hiện nay.

Trước mắt sẽ điều chỉnh quy hoạch khu vực Tây Nam thành phố, bên cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia, sẽ có một số thay đổi so với quy hoạch chi tiết trước đây

A.V.