UBND TP yêu cầu thành lập Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và khắc phục những vi phạm tại lễ hội chùa Hương. Công an TP chủ trì phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức kiểm tra, xử lý dứt điểm dịch vụ đổi tiền lẻ tại lễ hội; không để xảy ra hiện tượng “cò” vé xuồng, đò, cáp treo...

N.Y.