Từ nay đến ngày 30/9, 3 đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2015 tại các quận, huyện, thị xã. 

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

N.Y.