Trong năm 2014, khách quốc tế đến Hà Nội đạt mốc 3 triệu lượt người, tăng 16% so với năm trước, tăng 200.000 lượt khách so với kế hoạch năm. Cùng với đó, khách nội địa đến Hà Nội đạt tới 15,5 triệu lượt người, tăng 11% so với năm trước. Doanh thu toàn ngành du lịch đạt 48.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2013. Việc thành lập Sở Du lịch sẽ giúp Hà Nội khai thác, phát huy hơn nữa thế mạnh này.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước được phép tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra thành hai đơn vị: Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao.

N.Y.