Sở GTVT Hà Nội vừa có tờ trình UBND TP Hà Nội xin tăng giá vé xe buýt có trợ giá từ ngày 1/10.

Theo đó, giá vé dự kiến tăng như sau: Dưới 25km giá vé điều chỉnh lên 5.000đ (tăng 2.000đ); 25km - dưới 30km tăng lên 7.000đ; trên 30km tăng lên 7.000đ. Đối với vé tháng một tuyến với học sinh, sinh viên tăng lên 45.000đ/vé (tăng 20.000đ); liên tuyến lên 90.000đ; đối tượng khác một tuyến lên 90.000đ; liên tuyến lên 145.000đ.

Ông Nguyễn Trọng Thông - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, trong bối cảnh các yếu tố đầu vào chủ yếu tăng như nhiên liệu, tiền lương… nếu không điều chỉnh giá vé là không hợp lý. Việc tăng giá vé nhằm đảm bảo đủ kinh phí cho doanh nghiệp vận hành chủ động trong việc sửa chữa, bảo dưỡng và khấu hao phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời từng bước giảm bớt gánh nặng hỗ trợ từ ngân sách nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu của dịch vụ công ích. 

Được biết, giá vé xe buýt hiện đang áp dụng là giá vé đồng hạng. Cụ thể là 3.000đ/vé đối với tuyến có cự ly dưới 25km; 4.000đ/vé với tuyến có cự ly trên 25km và dưới 30km; 5.000đ/vé với tuyến có cự ly trên 30km. Vé tháng áp dụng cho học sinh, sinh viên là 25.000đ/tháng; đối tượng khác là 50.000đ/tháng. Vé tháng liên tuyến của học sinh, sinh viên là 50.000đ/tháng; đối tượng khác là 80.000đ/tháng

Thanh Huyền