Đặc biệt, UBND TP đề nghị tăng thêm 1.455 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000 tại các đơn vị sự nghiệp công lập cho các đơn vị thuộc khối y tế, khối sự nghiệp quận, huyện, thị xã trước đây chưa được bố trí chỉ tiêu làm bảo vệ cơ quan.

N.Yến