Theo ông Định, trong quá trình thanh, kiểm tra, số cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải còn thấp, công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở chưa thường xuyên và chưa nghiêm túc. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, còn tình trạng nước xả thải vượt mức quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng các nội dung trong hồ sơ pháp lý về môi trường.

Ô nhiễm sông Nhuệ kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm.

Một số điểm đen được ông Lê Tuấn Định cho biết là lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch..., tất cả những điểm đen này đều đang được xem xét các giải pháp xử lý. Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm đen, các khu vực bức xúc về môi trường trên địa bàn để xây dựng lộ trình, biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để tại các khu vực này.

Ngoài ra, trong việc xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan các ao, hồ, sông, suối bị ô nhiễm, Hà Nội đã thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C với 86 hồ khu vực nội thành, 44 hồ khu vực ngoại thành; lắp đặt bè thuỷ sinh trên 49 hồ và máy sục khí trên 30 hồ, nạo vét bùn 6 hồ (Giáp Bát, Công viên Ngọc Lâm, cầu Tình, hồ Kim Liên lớn và nhỏ, hồ Trúc Bạch) để hỗ trợ công tác duy trì chất lượng hồ. TP cũng đã tiến hành nạo vét cải tạo Hồ Gươm và tiến hành khảo sát thường xuyên đánh giá kết quả sau khi triển khai.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chuẩn bị đầu tư gần 100 trạm quan trắc theo hình thức xã hội hoá để thực hiện thống kê và đưa ra giải pháp xử lý về ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí. Để thực hiện giải pháp này, Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn trong quy trình tổ chức thực hiện, tổ chức đầu tư, việc đưa ra giải pháp để xử lý được những vấn đề hiện nay.

C.Linh