Theo đó, UBND Tp Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng trên địa bàn, tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp quyết liệt, xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả trước ngày 31/5 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện việc kiểm tra. Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên toàn địa bàn, báo cáo thành phố trước ngày 15/6.

Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan lập biên bản vi pháp theo đúng quy định. Ngăn chăn ngay từ khi mới phát sinh các trường hợp vi phạm mới hoặc tái vi phạm.

UBND Tp Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp vi phạm pháp luật.

Sở Giao thông vận tải rà soát, cắm đầy đủ biển hạn chế tải trọng trên các tuyến đường trên đê. Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức ngăn ngặn, xử lý kiên quyết xe chở quá tải trọng đi trên các tuyến đường trên đê.

Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra thường xuyên tình hình vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật đê điều. Quyết định và tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Công an thành phố bố trí tăng cường lực lượng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều. Chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm Luật Hình sự...
Hải Châu