Để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do xả lũ gây ra, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP Hà Nội yêu cầu BCH Phòng chống lụt bão các quận, huyện, thị xã ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, các doanh nghiệp thuỷ lợi, thoát nước tổ chức tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê khi vừa phát sinh.

Thông báo cho nhân dân các quận, huyện, thị xã ven sông Đà, sông Hồng, sông Đuống khẩn trương thu hoạch hoa màu và triển khai phương án phòng chống để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân

C.L.