Hôm nay, Hà Nội sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND TP khóa XIV. Tại Kỳ họp, UBND TP Hà Nội sẽ trình bày Đồ án quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch mạng lưới trường học của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo Quy hoạch Mạng lưới trường học đến năm 2020, định hướng đến 2030, mỗi xã, phường, thị  trấn, khu đô thị mới có ít nhất 1 trường mầm non công lập kiên cố, 1 trường tiểu học công lập, 1 trường THCS công lập, 3 - 5 vạn dân có 1 trường THPT công lập; mỗi quận, huyện có 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Như vậy, nhu cầu quy hoạch mạng lưới trường học của Hà Nội đến năm 2030 cần xây mới 1.215 trường học với 12.165.854 m2 đất, kinh phí 71.395 tỷ đồng (trong đó, 29.155 tỷ đồng huy động cộng đồng)...

N.Y.