Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm không để xảy ra tình trạng tái hoạt động của các lò gạch thủ công tại địa phương, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các chủ lò gạch, xác định trách nhiệm để xảy ra vi phạm của Chủ tịch UBND cấp xã và xử lý theo thẩm quyền

C.L.