Sở GTVT phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thí điểm đặt hàng năm 2014 đối với tuyến buýt 74 (Bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh) từ ngày 1/6/2014 đến hết năm 2014.

Sở GTVT rà soát toàn bộ 12 tuyến xe buýt đang thực hiện theo hình thức không trợ giá tại khu vực các huyện Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ... để sắp xếp lịch trình, mạng lưới, tuyến xe buýt đảm bảo không trùng lắp, từng bước thực hiện cơ chế trợ giá theo quy định đầu thầu...

N.Y.