Đồng thời, thành phố quy định quy mô số hộ dân để thành lập tổ dân phố mới là từ 250 hộ, để thành lập thôn mới là từ 200 hộ trở lên.

UBND TP yêu cầu, từ nay đến quý II-2014, UBND cấp huyện trình để Chủ tịch UBND TP ra quyết định chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố được hưởng mức phụ cấp từ 0,6 đến 1,0

N.Y.