Theo đó, quy mô nghiên cứu dự án khoảng 3.000 ha (trong phạm vi hai tuyến đê tả và đê hữu sông Hồng hiện có) với chiều dài khoảng 11 km dọc sông nhằm: Xem xét trên lý thuyết và thực tiễn sự phát triển đô thị hai bên sông của Hàn Quốc; xem xét các quy hoạch phát triển đô thị của Hà Nội và điều tra hiện trạng khu vực nghiên cứu; đề xuất chính sách cho sự phát triển đô thị khu vực hai bên sông tại khu vực nghiên cứu; hướng dẫn quy hoạch đô thị; định hướng quy hoạch cảnh quan; đề xuất dự án ưu tiên…

Dự án quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng - 2007.

Dự án được thực hiện trong vòng 7 tháng (từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2015) với kinh phí do chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại.

Năm 2007, đã từng có Dự án thành phố bên sông Hồng với vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD, chia theo 4 khu vực, với tổng diện tích 1.500 ha. Trong đó, khu vực 1, từ điểm cuối dự án (Chèm) đến cầu Thăng Long; khu vực 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Chương Dương; khu vực 3 từ cầu Chương Dương đến gần cầu Thanh Trì; khu vực 4 từ cầu Thanh Trì đến địa điểm bắt đầu dự án (Bát Tràng). Dự án được TP Hà Nội và Hàn Quốc đưa ra kế hoạch triển khai từ năm 2008 đến 2020. Tuy nhiên, cho tới nay, dự án vẫn chưa được triển khai.

N.Yến