Sở sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về cấp lại bản chính Giấy khai sinh, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, kiểm tra việc ghi chép sổ hộ tịch, sử dụng biểu mẫu hộ tịch và việc bảo quản, lưu trữ các loại sổ sách, hồ sơ hộ tịch.

Trong công tác chứng thực, sẽ kiểm tra việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp, việc lưu trữ hồ sơ chứng thực, sổ sách theo dõi công tác chứng thực, việc chấp hành các quy định về thu và quản lý lệ phí chứng thực…

N.Y.