Lãnh đạo thành phố cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Ban Quản lý dự án 85 - Bộ GTVT, UBND các quận, huyện có tuyến đường đi qua, trước ngày 15/9, phải kiểm tra, xử lý dứt điểm và giải tỏa các trường hợp vi phạm

C.L.