Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp bảo vệ những người tố cáo không bị trù dập, trả thù cũng như chủ động, khẩn trương, sớm có kết luận điều tra vụ án, đảm bảo khách quan, nghiêm minh... “Tổ chức, cá nhân nào có liên quan đế những sai phạm đều bị xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật”

N.Y.