Với mục đích chung tay giải quyết việc làm cho các tân cử nhân, 45 doanh nghiệp tại hội chợ đã giới thiệu 800 cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác.

Bên cạnh cơ hội tìm kiếm việc làm, các tân cử nhân còn có cơ hội được nhận học bổng du học nước ngoài về công nghệ thông tin và truyền thông.

H.T.