Được biết, năm 2014 là kỳ thi có số thí sinh dự thi đông, tỷ lệ cạnh tranh cao nhất từ trước đến nay, bình quân tỷ lệ cạnh tranh 8,57 người lấy 1, có nhiều chỉ tiêu tỷ lệ cạnh tranh tới 70 lấy 1.

Đây là kỳ thi tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển, các thí sinh thi tuyển 3 môn Tin học, ngoại ngữ, trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính. Thí sinh phải có điểm thi các môn trắc nghiệm từ 50 điểm trở lên mới được thi tiếp 2 môn thi viết còn lại.

Điểm mới của kỳ thi này là ngân hàng câu hỏi của cả 3 môn thi trắc nghiệm trên máy tính được công khai trên mạng trước ngày thi 15 ngày.

 Qua kỳ thi có 218/225 thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp thạc sỹ và đại học chính quy và tình trạng khiếu nại tố cáo trong kỳ thi công chức hầu như không có.

Hải Châu