Sau hàng chục năm sống nơm nớp với đường dây 35kV chạy ngang qua khu dân cư, người dân khu vực này đã có thể yên tâm sử dụng điện với các thiết bị được đầu tư mới an toàn hơn. Toàn bộ tuyến đường dây cũ đã được tháo dỡ.

Ông Lã Văn Song, Trưởng thôn 3 cho biết: Sau hàng chục năm nơm nớp lo sợ sống chung với đường dây cao thế đi trên đầu, đến nay chúng tôi rất vui mừng đường dây 35kV đã được giải phóng ra khỏi khu vực dân cư, cuộc sống của người dân đã được đảm bảo an toàn

V.H.