Cụ thể, tính đến hết tháng 3, toàn thành phố có 18.622 trẻ ra đời, tăng 2.780 trẻ so với cùng kỳ năm 2011, trong đó có 1456 trẻ là con thứ ba trở lên, tăng 309 trẻ so với cùng kỳ, chiếm 7,28% số sinh.

Các đơn vị có số người sinh con thứ ba tăng cao là Ứng Hòa, Phú Xuyên, Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ... Đặc biệt, 15/29 quận, huyện có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao từ 155 trẻ trai/100 trẻ gái, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 115 trẻ trai/100 trẻ gái.

Các đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao là Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Gia Lâm, Thạch Thất, Ba Vì...

Theo dự báo, số người sinh con thứ ba tiếp tục tăng cao hơn trong những tháng cuối năm. Hiện ngành Y tế tập trung kiểm soát tình trạng sinh con thứ ba trở lên

Hải Châu