Đây là năm thứ 15, tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chiến dịch này với nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Chiến dịch “Mùa hè thanh niên tình nguyện” năm 2013 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô hành động vì văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới” tập trung các hoạt động cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8/2013 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của cộng đồng. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất là công trường thanh niên cộng sản tham gia xây dựng nông thôn mới tại hai huyện Thạch Thất, Thanh Trì

B.B.