Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 3-2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Ngay sau khi Bộ TT&TT ban hành Thông tư số 38, quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, các doanh nghiệp cung cấp nội dung xuyên biên giới như Facebook, Google, YouTube bước đầu đã thể hiện tinh thần hợp tác, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý các vi phạm. 

Những doanh nghiệp này đã gỡ bỏ tổng cộng 16 clip có nội dung độc hại, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam. 

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT yêu cầu Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Thanh tra Bộ, Trung tâm Internet Việt Nam tiếp tục rà soát, kiểm tra và buộc các doanh nghiệp cung cấp nội dung xuyên biên giới phải thực hiện nghiêm Thông tư 38. 

Đồng thời, các cơ quan này cũng cần phải phối hợp với các bộ, ngành liên quan, như Bộ Công an, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch để xử nghiêm các doanh nghiệp Việt Nam có quảng cáo trên những clip, trang web có sai phạm theo quy định của pháp luật.                                

H.T.