Năm nay, GYSS có sự tham dự của khoảng 300 nhà nghiên cứu trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Với chủ đề “Thúc đẩy khoa học, tạo lập công nghệ vì một thế giới tốt đẹp hơn”, GYSS 2015 được xem là cơ hội để các nhà nghiên cứu trẻ giao lưu, trao đổi, hợp tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực.

GS Ngô Bảo Châu sẽ là một trong 20 diễn giả chính của GYSS 2015.

H. Ly