Trò chơi này phục vụ cho lứa tuổi từ 7-16. Khu trò chơi này được xây dựng trên diện tích khoảng 1.200 m2 gồm hệ thống đường giao thông và biển báo. Mỗi người khi tham gia trò chơi sẽ mua 3 thẻ và sẽ được chạy trong 10 phút nếu không vi phạm biển báo giao thông. Còn nếu vi phạm các biển báo thì tùy theo mức độ vi phạm, hệ thống xử lý sẽ tự động trừ tiền trong thẻ.

Mô hình trò chơi lái xe ô tô mini và giáo dục Luật Giao thông ở TP Sóc Trăng.

Riêng với lỗi đi vào đường ngược chiều và lỗi va chạm mạnh thì sẽ trừ hết số thẻ và không được lái tiếp. Với mô hình lái xe ô tô mini này giúp các em học sinh tham gia giao thông đúng luật. Mô hình này cũng đã được một số trường Tiểu học ở địa phương chọn làm nơi học ngoại khóa trong giáo dục các qui định về an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh

V.ĐỨC – C.X