Được biết, trong kỳ thi đại học vừa qua, có 59 học sinh của Trường THPT Cù Huy Cận và Trường THPT Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh dự thi vào Trường Đại học Huế và các em đều thuộc diện được ưu tiên cộng điểm khu vực 1, nhưng khi cộng điểm, Đại học Huế đã nhầm lẫn cộng điểm cho 59 thí sinh ở khu vực 2 nông thôn, làm mỗi em mất 0,5 điểm. Do việc cộng nhầm điểm khu vực của Đại học Huế đã làm 2 thí sinh trượt đại học và 57 em khác không đủ điểm sàn để xét tuyển.

Đại học Huế cần sớm cộng lại điểm cho các thí sinh để tránh thiệt thòi cho các thí sinh khi các trường đã mở cửa giảng đường đón sinh viên

Lam Hồng