Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tại lễ tổng kết ngày 12/1, năm 2010, là năm đầu thực hiện đầy đủ Luật Bảo hiểm y tế, thành phố đã bước đầu kiểm soát được chi phí và quỹ Bảo hiểm y tế có kết dư.

Đã có trên 6 triệu lượt người được khám và điều trị, trong đó có 1.785 bệnh nhân được chi trả trên 100 triệu đồng, đặc biệt có bệnh nhân được chi gần 600 triệu đồng. Tổng kinh phí khám chữa bệnh ước tính 3.388 tỷ đồng.

Tuy nhiên chi phí khám chữa bệnh gia tăng nhanh chóng, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến Trung ương liên tục điều chỉnh tăng giá dịch vụ kỹ thuật, bổ sung nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, nhiều dịch vụ kỹ thuật không có trong các văn bản qui định, giá thuốc và vật tư tiêu hao gia tăng so với năm 2009, đã ảnh hưởng đến công tác giám định và giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT

T.Uyên