Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.349 vụ, làm chết 3.826 người, bị thương 2.872 người. Đáng chú ý, tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy có xu hướng gia tăng cả về số người chết, số vụ và số người bị thương

T. Huyền